Thiết kế Nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sáng tạo, chuyên nghiệp nhằm mục đích quảng bá thương hiệu một cách rộng rãi nhất, là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất đối với chiến lược phát triển truyền thông của một doanh nghiệp.

Liên hệ ngay

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Hệ thống nhận diện thương hiệu là toàn bộ những yếu tố hữu hình của thương hiệu (Logo, slogan, bộ nhận diện văn phòng, nhận diện điểm bán..). Những yếu tố đó kết hợp với nhau giúp phân biệt thương hiệu này với thương hiệu kia trong tâm trí khách hàng.

GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI

Nghiên cứu thương hiệu

–  Nghiên cứu ngành hàng.

–  Nghiên cứu khách hàng mục tiêu.

–   Nghiên cứu đối thủ, nội bộ

–   Phát triển Định vị thương hiệu.

–   Xây dựng Ý tưởng lớn của thương hiệu

Contact Us

Xây dựng chiến lược

–  Phân tích trải nghiệm thương hiệu.

–  Chiến lược khác biệt hoá.

–  Lộ trình tạo ra trải nghiệm thương hiệu riêng.

–  Hợp nhất chiến lược thương hiệu và chiến lược kinh doanh.

Contact Us

Thiết kế thương hiệu

–  Đặt tên & thiết kế logo

– Slogan công ty

– Bộ nhận diện thương hiệu

– Hệ thống tài liệu marketing ứng dụng

–  Thực hiện hoạt động truyền thông

Contact Us

Khách hàng nói về Chúng tôi

ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIẢI PHÁP WEBSITE TỔNG THỂ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

  • Hỗ trợ kỹ thuật (24/7)

    (+84)96 279 2345

  • Bộ Phận kinh doanh

    (+84)868 75 2379

  • Bộ phận kế toán

    (+84)868 75 2379